شرح خبر : همايش برند ملي اقتدار ملي -موسسه حقوقي رسالت آوران عدالت - دکتر محسن طاعتي مقدم


همايش برند ملي اقتدار ملي -موسسه حقوقي رسالت آوران عدالت - دکتر محسن طاعتي مقدم


نشان عالي برند ارزش آفرين ملي پنجمين گردهمايي مسئولين دولت و مديران بنگاه‌هاي برتر اقتصادي ايران، با حضور وزير تعاون کار و رفاه اجتماعي، رييس شوراي رقابت، رييس سازمان ملي بهره‌وري ايران و جمعي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، دوشنبه 11 تيرماه 1397 در مرکز همايش‌هاي بين المللي صدا و سيما برگزار شد. در اين گردهمايي از برندهاي شايسته ملي که شرايط موردنظر کميته علمي و ارزيابي مراسم را احراز نمودند در قالب اعطاي جوايز در سه محور و با عناوين نشان عالي برند ارزش آفرين ملي، نشان لياقت مديريت و کارآفريني و نشان زرين اعتماد مصرف کننده قدرداني شد. در اين همايش که با عنوان برند ملي اقتدار ملي و با حضور بيش از صد برند برتر کشور در حوزه هاي مختلف برگزار شد؛ در بخش انجام طرح هاي توسعه اي قابل قبول با رويکرد کار آفريني و همچنين ايجاد اشتغال پايدار، رهبري بازار و پيشتازي در صنعت ليزينگبخش حقوقي به اذعان فعالان و صاحبنظران و با ارائه اسناد مثبته و مستدل، از فعاليت‌هاي موسسه حقوقي رسالت آوران عدالت در کشور، قدرداني و نشان برتر "برند ملي، اقتدار ملي" به اين موسسه اهدا شد. اين موفقيت بزرگ را به جناب آقاي دکتر محسن طاعتي مقدم؛ مدير عامل محترم و مجموعه و موسسه حقوقي رسالت آوران تبريک عرض مي نماييم.